Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii świętej to osoba wezwana do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych. Szafarz nie jest księdzem. Pełni posługę przy ołtarzu i rozdaje komunię św. podczas Mszy Świętej lub poza Mszą Świętą.

Posługa podczas Mszy Świętej Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii Św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługą pomocników, sami nie rozdzielając Komunii św. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. ubrani w alby, zajmują miejsce w prezbiterium lub tam, gdzie znajdują się inne osoby pełniące funkcje liturgiczne. W żadnym przypadku nadzwyczajni szafarze nie powinni podczas Mszy Św. znajdować się w zakrystii.

Pomoc w zanoszeniu Komunii świętej chorym poza Mszą świętą Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym. Nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zachęca się, by troszczyli się o osoby obłożnie chore i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele.

Co przygotować? Ważną formą wyznania naszej wiary jest odpowiednie przygotowanie na przyjęcie kapłana lub nadzwyczajnego szafarza komunii świętej przychodzącego do chorego z Najświętszym Sakramentem. Przygotowujemy na stoliku nakrytym białym obrusem, krzyż oraz zapalone świece. Przygotowujemy także czystą wodę w szklance dla chorych, którzy mają trudności z przełykaniem, w przyjęciu Komunii Świętej. Na znak wiary w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie przyklękamy, gdy ksiądz lub nadzwyczajny szafarz idzie do chorego z Komunią Świętą.