KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA
w dni powszednie

8:00 – 9.00
i
17:00 – 18:00

DOKUMENTY POTRZEBNE W KANCELARII:

CHRZEST

Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić:

* akt urodzenia dziecka (odpis)

* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, wiek)

* zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia tej funkcji

UWAGA: godność chrzestnych mogą piastować wyłącznie wierzący i praktykujący katolicy. Chrzestni spoza naszej parafii powinni dostarczyć zaświadczenie swojego proboszcza.

Sakramentu chrztu udzielamy w każdą niedziele miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12:00

ŚLUB

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy: zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedłożyć następujące dokumenty:

* aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu

* dowody osobiste

* ostatnie świadectwo katechizacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

* zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – ( tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI:

Pogrzeb

Należy zgłaszać w kancelarii parafialnej przynajmniej dzień przed pogrzebem. Konieczne jest świadectwo zgonu osoby zmarłej, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).