Chrystus
Zmartwychwstał
Prawdziwie
Zmartwychwstał
Alleluja