Proboszcz
ks. kan. Marian Władysław Mazurkiewicz

Wikariusz
ks. Sylwester Jończyk

Wikariusz
ks. mgr Grzegorz Opiela