Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej

Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej jest mężczyzna, który ukończył 35 rok życia jest katolikiem ochrzczonym i bierzmowanym, posiada przynajmniej średnie wykształcenie. Odbył specjalne przygotowanie liturgiczno – teologiczne zakończone pozytywnie zdanym egzaminem. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. (Instrukcja Immensae caritatis 29 styczeń 1973, oraz postanowienie Konferencji Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1990 roku.)

Powołanie Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej należy do Biskupa Diecezjalnego. Biskup powołuje Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej na rok po odbyciu Kursu przygotowującego do pełnienia posługi, oraz odprawieniu przynajmniej trzydniowych rekolekcji. Przedłużenie misji na następny rok należy również do Ordynariusza Diecezjalnego, przed przedłużeniem misji kanonicznej szafarze spotykają się na dniach skupienia w terminach wyznaczonych.


Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej ubrani w alby z nałożonym na nią krzyżem pomagają w udzielaniu Komunii Świętej, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych lub gdy Celebrujący kapłani nie mogą udzielać Komunii Świętej ze względu na stan zdrowia lub wiek. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej pełniący posługę podczas Mszy Świętej przyjmują Komunię Świętą pod dwoma postaciami.

Do zasadniczych obowiązków Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej należy pomoc w zanoszeniu Komunii Świętej chorym i niepełnosprawnym.

Biskup Diecezjalny ma prawo w każdej chwili odwołać misję do pełnienia posługi przez Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej. Szafarz, który ukończył 75 rok życia składa pisemną rezygnację na ręce Biskupa Diecezjalnego i staje się Szafarzem Seniorem, ale może on pełnić posługę, o ile zdrowie mu na to pozwala.

W Parafii Świętego Łukasza w Radomiu Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej są:

Ireneusz

Józef

Ryszard

Wojciech

Szafarze Nadzwyczajni pełnią swoją posługę bezinteresownie.