RYCERZE KOLUMBA RADA 16766

im. św.Łukasza Ewangelisty w Radomiu

Zakon Rycerzy Kolumba założył w USA w 1882r. katolicki duchowny od 31.10 2020r Błogosławiony, ksiądz Michael McGiwney. Z inicjatywy św JP II i na zaproszenie kard.Józefa Glempa oraz kard.Franciszka Macharskiego w 2006r. Zakon rozpoczął działalność w Polsce.

25.06.2017r. powstała nasza Rada a naszym Patronem jest św.Łukasz Ewangelista. Obecnie jest nas 41 Braci, w tym 6 księży. Kapelanem Rady jest ks.Grzegorz Opiela.W/R Ireneusz Starzyński. Z-c W/R Leszek Bogatek.

Zasadami, którymi kierują się Rycerze Kolumba są:

1. Miłosierdzie- dlatego organizujemy pomoc bezdomnym i potrzebującym. Poprzez zbiórkę żywności, odzieży, przyborów szkolnych wspomagamy naszych rodaków na Litwie i Ukrainie. Nie zapominamy też o naszych seniorach.

2. Jedność- dlatego opieramy się na świętej jedności naszego Kościoła, która wypływa z Trójcy Świętej-Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego. Pierwszą oznaką tej Jedności są nasze małżeństwa, nasze rodziny. Bracia Rycerze i ich rodziny wspierają się nawzajem. Wspólnie spędzamy czas, chociażby na kajakach.

3. Braterstwo- dlatego zjednoczeni Chrztem i Eucharystią jesteśmy gotowi jako Bracia pomagać sobie nawzajem modlitwą, radą i praktycznym wsparciem. Naszym braterstwem otaczamy też naszych kapłanów, których posługa czyni Chrystusa obecnym dla nas w Eucharystii.

Te trzy Zasady tworzą Pełnię Rycerstwa. Czwartą zasadą, którą powinien kierować się Rycerz Kolumba jest-Patriotyzm. Jak się dostępuje zaszczytu bycia Rycerzem Stopnia Patriotycznego poznacie przyjmując zaproszenie do naszego Zakonu. Wystarczy być mężczyzną, mieć 18 lat i być praktykującym katolikiem.

W SŁUŻBIE JEDNEMU-W SŁUŻBIE WSZYSTKIM

Zapraszamy