LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA – MINISTRANCI

Celem posługi jako ministrant jest głównie posługa w czasie liturgii oraz nabożeństw, czynienie jej piękniejszą, pomoc w pracy duszpasterskiej kapłanom oraz dawanie dobrego przykładu osobom wiernym. Do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii należy około 40 czynnych służących oraz kilkudziesięciu ojców ministrantów.

We wspólnocie wyróżnia się cztery stopnie (zazwyczaj według stażu ministranckiego):

kandydaci na ministrantów – przygotowują się do służby, poznają podstawowe informacje i uczą się funkcji

ministranci – ich formacja polega na głębszym poznawaniu liturgii i przygotowaniu do posługi lektorskiej

lektorzy – w czasie formacji poznają oni zagadnienia o charakterze teologiczno-religijnym, niektórzy z nich przygotowują się do posługi przy biskupie jako ceremoniarze

ojcowie ministranci – jako najstarsi i najbardziej doświadczeni dają przykład i służą radą młodszym służącym

Poza wykonywaniem powinności ministranckich jest możliwość relaksu: gra w siatkówkę na hali, uczestnictwo w turniejach dla ministrantów z całej diecezji, wyjazdy (nierzadko formacyjne).