Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie
w Parafii Św. Łukasza w Radomiu


Jesteśmy wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które chcą trwać przy Bogu, poznawać i kochać Go bardziej , rozwijać się duchowo, nawiązywać i stale pogłębiać przyjaźnie z innymi rodzinami katolickimi. Tu uczymy się budować miłość i jedność małżeńską, nie tylko w okresie zakochania ale przez całe życie.

Założycielem DK był Sługa Boży  ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju ruchu ściśle współpracowała z założycielem  siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009). Duchową kolebką jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. 

Domowy Kościół jest obecny we wszystkich diecezjach Polski, a także m.in. w Anglii, Szkocji, Norwegii, Niemczech, Czechach, Austrii, Kanadzie i USA oraz na Słowacji, Litwie i Ukrainie. 

 Jak działamy?

Spotykamy się raz w miesiącu, w małych grupach (kręgach) o stałym składzie wraz z księdzem w mieszkaniach u poszczególnych rodzin.

Krąg tworzy 4-7 małżeństw. Dzielimy się wtedy życiem, rozważamy Słowo Boże i formujemy się, zgłębiając duchowość małżeńską.

Jeździmy też na rekolekcje oraz spotykamy się towarzysko przy różnych okazjach.

Pracujemy nad sobą na co dzień poprzez zgłębianie Pisma Świętego, modlitwę osobistą , małżeńską, rodzinną, regułę życia i comiesięczny dialog małżeński.

W miarę możliwości co roku wyjeżdżamy na rekolekcje.


Raz w roku spotykamy się jako Ruch Światło-Życie wraz z młodzieżą na Powakacyjnym Dniu Wspólnoty i na Spotkaniu Opłatkowym.

Kilka razy w roku spotykamy się wraz z młodzieżą, na tzw. Rejonowych Dniach Wspólnoty, w ramach Ruchu Światło- Życie, jako Rejon Radom Północ.

W strukturach DK działamy w tzw. Rejonie Michałów wraz z Parafią bł. Annuarity i Parafią Św. AP. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku.


Nasza historia w pigułce i nasze teraz w Parafii św. Łukasza

W 1987r pierwsze dwa kręgi DK założyli ówcześni wikariusze ks. Stanisław Stańczyk (obecnie proboszcz w Parafii św. Jakuba w Stanowiskach) i ks. Wiesław Przygoda. Po roku pracy ks. Wiesław odszedł na KUL gdzie do dzisiaj jest pracownikiem naukowym.

Posługę w parafii podjął ks. Sławomir Gregorczyk (obecnie proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze), który energicznie włączył się też w pracę duszpasterską z dziećmi i młodzieżą. Wkrótce dzięki wspólnemu zaangażowaniu księży Stanisława i Sławomira liczba kręgów w Parafii wzrosła do dziesięciu, każdy z kapłanów prowadził po pięć kręgów.

W 1993 roku z Parafii Św. Łukasza została wyodrębniona jeszcze Parafia pw. Bł. Annuarity. Nastąpił też podział kręgów Domowego Kościoła. W każdej z parafii znalazło się po pięć kręgów DK.

Nowym proboszczem (po księdzu Barańskim) w Parafii Św. Łukasza został ks. Marian Mazurkiewicz, który z życzliwością przyjął istniejące tu kręgi rodzin.

Najmłodszy krąg powstał w 2011r i składa się z młodych stażem małżeństw.

Obecnie w Parafii pw. św. Łukasza jest sześć kręgów. Jeden krąg prowadzi ks. proboszcz Marian Mazurkiewicz, drugi ks. Jacek Mizak z Radomskiego WSD i po dwa kręgi nasi obecni wikariusze- ks. Grzegorz Opiela i ks. Sylwester Jończyk .

Rodziny D K spotykają się, by razem rozważać Słowo Boże, wzajemnie wspierać i formować a także ewangelizować poprzez służbę na rzecz parafii i środowiska lokalnego.

Poszczególne Pary z Michałowa były zaangażowane w pełnienie posług par animatorskich kręgu, łącznikowych, rejonowych i diecezjalnych a także w prowadzenie rekolekcji DK w diecezji.

Kilka par małżeńskich z Michałowa brało udział w prowadzeniu powstających nowych kręgów rodzin czyli tzw. pilotowaniu, (u siebie na Michałowie i na terenie Radomia , a także poza Radomiem między innymi w : Pelagowie, Opocznie , Białaczowie, Szydłowcu, Zakrzewie, Szydłówku, Zwoleniu).

Małżonkowie organizowali w Parafii przez kilka lat spotkania z piosenką religijną pod hasłem „Wyśpiewajmy wakacje” i kolonie charytatywne dla dzieci z osiedla.

Inne pary były zaangażowane w poradnictwo rodzinne w parafii i Linię Braterskich Serc w diecezji.

Przed laty małżonkowie z DK byli prekursorami działalności charytatywnej w parafii, pomagając najuboższym. Rozprowadzali też żywność w ramach europejskiego programu pomocy żywnościowej PEAD. Do dziś organizują paczki świąteczne poprzez Parafialny Zespół Caritas oraz uczestniczą w pracy świetlicy osiedlowej „Pod Dobrym Aniołem”. Małżonkowie od wielu lat roznoszą też opłatek i ubierają ołtarze na procesję Bożego Ciała.

Są małżeństwa, które dzięki trwaniu w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka, nie tylko same prowadzą trzeźwe życie, ale propagują też szerzej ten styl życia. Razem się bawią, organizują otwarte bezalkoholowe imprezy typu: grill, zabawy a wcześniej też bale sylwestrowe.

W każdą trzecią niedzielę miesiąca mają swoją wspólnotową Mszę Świętą, podczas której pełnią określone posługi liturgiczne.

W Święto Świętej Rodziny, które jest świętem patronalnym DK , odnawiają wraz z innymi małżeństwami parafii, swoje przyrzeczenia małżeńskie i kontemplują ikonę Świętej Rodziny czerpiąc z Niej wzór do naśladowania.

W październiku włączają się w modlitwę różańcową, przygotowując część rozważań a w czasie Wielkiego Postu do stacji drogi krzyżowej.

W Wielki Czwartek trwają na adoracji i przygotowanym czuwaniu z Panem Jezusem w ciemnicy.

Małżeństwa cyklicznie też adorują Pana Jezusa w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Jedlni.

Kilka osób z DK jest też aktywnie zaangażowanych w prace Parafialnego Chóru.

Rodziny Domowego Kościoła są, stale aktywne w życiu Parafii św. Łukasza i środowiska lokalnego.

JEŻELI więc CHCECIE…

Umacniać swoją wiarę

Pielęgnować miłość małżeńską

Uczyć się rozwiązywania konfliktów małżeńskich

Nawiązać głębszy kontakt i dobre relacje z dziećmi

Doświadczyć życia we wspólnocie


Z A P R A S Z A M Y !!!


Posłuchajcie i zobaczcie, co mówią też sami małżonkowie i księża

o Domowym Kościele !


https://youtu.be/la7zPdb4aKM

https://youtu.be/WxtQTwh5VfM

https://youtu.be/6tS0UREczak

https://youtu.be/q0iiATZKqX8

http://radom.oaza.pl/dk/index.htm

http://www.dk.oaza.pl/