Nabożeństwa majowe w kościele
codziennie o godz 17:30
(niedziela 16:30)

Nabożeństwa przy kapliczkach:
1 maja ul Mścisława g. 19:00
3 maja ul. Perzanowskiej na zakręcie g. 19:00